W związku z możliwością zwiększenia dostępu do Internetu Światłowodowego o ulice Jelczańską i Laskowicką we Wrocławiu sprawdzamy zainteresowanie mieszkańców taką możliwością. Inwestycja zostanie zrealizowana, jeśli co najmniej 50% przewidzianych kosztów zostanie pokryta przez potencjalnych klientów, pozostałą część bierze na siebie dostawca Internetu – Amsnet.

Dlatego też prosimy o wypełnienie poniższego formularza osoby, które są w zainteresowanie partycypowaniem w kosztach przyłącza oraz zadeklarowaniem kwoty powyżej której nie będą już państwo zainteresowani taką inwestycją. Jeśli osiągniemy limit, będziemy się z Państwem kontaktować na etapie realizacji inwestycji i informować o terminie możliwego podłączenia.

Państwa dane będą wykorzystane jedynie na potrzeby tego badania i nie zostaną przekazane żadnym osobom trzecim ani do celów marketingowych.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Osoba zgłaszająca
Proszę podać dane osoby zgłaszającej zainteresowanie
Wybrana wartość: 100
Proszę podać maksymalną kwotę jaką jest Pan/Pani w stanie przeznaczyć na zrealizowanie inwestycji przy ulicach Jelczańskiej/Laskowickiej

AMSNET - Internet światłowodowy we Wrocławiu